O nás

  Jsme volné sdružení fyzických osob zabývající se projekční činností ve výstavbě. Náš tým zahrnuje specialisty v oboru pozemních dopravních a inženýrských staveb. Úzce spolupracujeme s odborníky z oblasti statiky a dynamiky staveb a s rozpočtáři, jejichž služby jsme schopni rovněž zprostředkovat.

Z historie

  Začátek působení v oblasti projekce staveb se datuje do roku 1991, kdy jsme zahájili projektování jako vedlejší pracovní činnost při tehdejším zaměstnání. Postupem času jsme se zkušenostmi s malými garážemi, přístavbami a drobnými úpravami objektů postoupili plnohodnotnému projektování pozemních staveb. S rostoucím počtem zakázek již nebylo možné provozovat projekci jako vedlejší činnost a stává se naší jedinou pracovní náplní.  Následně, abychom uspokojili nároky našich klientů, došlo k rozšíření portfolia našich činností o sektor inženýrských a dopravních staveb.