Zajišťuje kompletní služby v rámci projektové přípravy staveb od studií až po prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • stavební úpravy stávajících objektů
 • zaměření a pasportizace stávajících objektů

PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

 • komunikační napojení bytových a průmyslových areálů
 • výstavba a rekonstrukce silnic, místních a účelových komunikací
 • projekty dopravního zklidnění na stávajících komunikacích
 • projekty cyklostezek a cyklotras
 • pasporty komunikací

PROJEKTY INŽENÝRSKÝCH STAVEB

 • vodovodní řady
 • kanalizační stoky
 • plynovodní řady

INŽENÝRING PRO STAVEBNICTVÍ

 • zajištění stanovisek a vyjádření správců dotčených inženýrských sítí
 • projednání dokumentace ve vztahu k úřadům a orgánům veřejné správy
 • zajištění dopravně inženýrských opatření