Dopravní stavby

Silniční stavby

 • Rekonstrukce křižovatky silnice a III/18039 a MK Střední Pančava, Úherce
 • Oprava povrchu návsi, Losina
 • Úprava místní komunikace na obytnou zonu, Úherce
 • Studie proveditelnosti napojení MK Polní na silnici I/26, Zbůch
 • Výstavba chodníků podél místních komunikací, Úherce
 • Autobusová točna, Hoříkovice

 

Dopravní řešení v území

 • Dopravní napojení areálu spalovny EVO Komořany, Most (DÚR)
 • Parcelace a výstavba rodinných domů, Všeruby - komunikace
 • Parcelace a výstavba rodinných domů, Skuhrov – komunikace
 • Hotel Port, Doksy – dopravní řešení
 • Víceúčelový sportovní areál Novosedlice - dopravní řešení

 

Dopravní průzkumy

 • Pasportizace komunikací, Úherce

 

a mnoho dalších ...