2009 - 2011 - Čistá Jizera II "Lomnice nad Popelkou"

2009 - 2011 - Čistá Jizera II "Lomnice nad Popelkou"

 

Zajištění projektů přechodného dopravního značení a projednání potřebných povolení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu kanalizace v Lomnici nad Popelkou v rámci akce "Čistá Jizera II". Stavba o celkovém finančním objemu ve výši zhruba čtvrt miliardy korun zahrnuje výstavbu a rekonstrukci kanalizačních stok v délce  14,2 km, rekonstrukci ČOV a opravy místních komunikací a silnic III. třídy.

 Objednatel: Subterra a.s.